شما اینجا هستید   |

زمین‌های بکر روستایی و هجوم ویلاسازان
آثار مخرب و روز افزون ساخت ویلا در روستاها

زمین‌های بکر روستایی و هجوم ویلاسازان

مقوله‌ی زمین‌خواری به معنی تصرف اراضی ملی و تبدیل سند آن به نام اشخاص است ولی تغییر کاربری اراضی‌ای که در اختیار مردم بوده در رده‌ی زمین‌خواری قرار نمی‌گیرد. هر چند که هر نوع زمین‌خواری در نهایت منجر به تغییر کاربری خواهد شد و تغییر کاربری‌های غیرمجازِ خُرد، یکی از آفات غیرقابل جبران در محیط زیستِ استان به‌شمار می‌رود.

عمده‌ی تغییر کاربری‌های غیر مجاز بدون در نظر گرفتن توان سرزمین بوقوع می‌پیوندد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اکوسیستم بومی تحمیل می‌کند. یکی از این تغییر کاربری‌ها می‌تواند تبدیل اراضی مرتعی به اکتشافات معدنی باشد که بدون در نظر گرفتن اصل مهم تعیین کاربری‌ها یعنی شیب، جهت و ارتفاع، تمام توانِ سرزمین را در اکوسیستم‌ها مضمحل خواهد ساخت.

زمین‌های بکر روستایی و هجوم ویلاسازان
زمین‌های بکر روستایی و هجوم ویلاسازان

تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاسازی نیز هم‌اکنون یکی از آفات مهم اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی استان است. هجوم فراوان متقاضی از مناطق مرکزی و جنوب کشور برای تهیه‌ی زمین و تبدیل کاربری آن‌ها از باغات به زمین‌های مسکونی، در تضارب با کمبود سرزمین در گیلان، معضلات وخیم محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را سبب شده است.

تغییر ساختار و بافت فرهنگی در روستاهای استان یکی از مهم‌ترینِ این آسیب‌هاست. از دست رفتن خرده‌فرهنگ‌ها به‌واسطه‌ی این هجوم و بسامد بالای خواست‌هایی از این دست، منجر به در هم ریختگی فرهنگی پیچیده‌ای شده که در آینده خود اندک اندک به یکی از معضلات استان و شهرمان بدل خواهد شد. تغییر الگوی مصرف در روستاها به واسطه‌ی رشد فرهنگ شهرنشینی که به دلیل ورود ویلاسازان و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به وقوع می پیوندد، علاوه بر ایجاد دشواری در مدیریت پسماند، خواه‌ناخواه به تحقیر فرهنگ‌های بومی و از میان رفتن آن‌ها منجر خواهد شد. آگاه باشیم که به بهانه‌ی سودهای مقطعی، با آداب، فرهنگ و پیشینه‌ی سرزمین‌مان چه می‌کنیم. همه‌ی آحاد مردم و مسئولین وظیفه دارند بسترهای وقوع این پدیده‌ی نامطلوب را از بین برده و مانع گسترش روز افزون آن گردند.

دسته بندی : یادداشت‌ها
به اشتراک بگذارید : | | |