شما اینجا هستید   |

    دسته: گالری تصاویر

آرشیو مطالب : دسته: گالری تصاویر

تعداد مطالب این دسته 13 عدد می باشد
نشستی با اهالی محترم ملاط
1398-11-14

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم ملاط

نشستی با اهالی محترم کومله
1398-11-04

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم کومله

نشستی با اهالی محترم کوشالشاه
1398-11-04

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم کوشالشاه

نشستی با اهالی محترم اطاقور
1398-11-03

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم اطاقور

نشستی با اهالی محترم روستای کلکچال لات لیل
1398-11-03

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم روستای کلکچال لات‌لیل

نشستی با اهالی محترم روستای تازه‌آباد صیقل‌بنه
1398-11-02

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم روستای تازه‌آباد صیقل‌بنه

نشستی با اهالی محترم روستای سرلیل
1398-11-01

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم روستای سرلیل اطاقور

نشستی با اهالی محترم کلیدبر
1398-10-30

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم کلیدبر

نشستی با اهالی محترم روستای گالشکلام
1398-10-30

دیدار و نشست هم‌اندیشی چالش‌ها و فرصت‌ها با اهالی محترم روستای گالشکلام

نشستی با اهالی محترم موبندان
1398-10-30

نشست و دیدار صمیمی با اهالی محترم موبندان لنگرود