شما اینجا هستید   |

    برچسب: فساد قانونی

برچسب زده شده با : فساد قانونی

فساد اداری و معضلات آن در اداره‌ی امور نظام دولتی
1398-11-03

ساد اداری یکی ازبیماری‌های مزمن و کهنه‌ترین جراحت نظام در جامعه تلقی شده و فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی در یک جامعه است